Malborskie Rafale

21.05.2014 miałem okazję gościć w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Główną atrakcją były stacjonujące w tym czasie w Malborku samoloty Rafale z Sił Powietrznych Francji.